Senarai dokumen rujukan yang berkaitan:

1) Arahan Pentadbiran Pembangunan Dan Pengesahan Spesifikasi Perolehan Bil 1/2009
2) Malaysian Defence Specification MDS168 2002
3) Procedure For Endorsement Of Procurement Specifications
4) Proses Pengesahan Spesifikasi
5) Tempoh Sah Spesifikasi Untuk Item Perolehan